<<< wstecz

Od 1 września szkolenia BHP jeszcze taniej!

Od 1 września 2017 roku jeszcze taniej - szkolenia BHP już od 30 zł.

Podstawowy cennik naszych usług - obowiązujący od 01 września 2017 r.:

Szkolenie wstępne BHP - już od 30 zł/osoba
Szkolenie okresowe BHP - już od 40 zł/osoba
Szkolenie pracodawców i osób kierujących pracownikami - już od 90 zł/osoba
Kompleksowa Obsługa BHP - już od 150 zł/miesiąc
Oceny ryzyka zawodowego - już od 100 zł
Opracowanie dokumentacja powypadkowej - już od 150 zł
Opracowanie dokumentacji BIOZ - już od 250 zł

Stawki zależą od ilości szkolonych osób - prosimy o kontakt, w celu ustalenia dokładnej ceny dla Państwa Firmy.

W ramach kompleksowych usług BHP i P.Poż., oferujemy również m.in.:
- doradztwo w zakresie BHP i P.Poż.
- szkolenia z zakresu ochrony P.Poż.
- doradztwo w zakresie doboru środków ochrony osobistej,
- konsultacje opracowywanych instrukcji stanowiskowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy - z przedstawieniem wniosków profilaktycznych - w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń,
- opracowanie przepisów wewnętrznych - regulujących warunki pracy w zakresie BHP,
- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie ochrony pracy oraz rocznej analizy stanu BHP,
- prowadzenie wymaganej dokumentacji BHP, w tym m.in.: rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych,
- współdziałanie w reprezentowaniu Pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną - w sprawach dotyczących BHP.

oraz inne usługi,w tym:
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
- okresowe badania sprzętu przeciwpożarowego, gaśnic i urządzeń p.poż.,
- okresowe badania instalacji elektrycznych i odgromowych,
- pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
- usługi kominiarskie.

Zapewniamy konkurencyjność cenową - osiąganą poprzez racjonalizację kosztów własnych oraz terminowość i wysoki poziom oferowanych usług.